Sunday, May 12, 2013

SOALAN 1 : ARTIKEL / RENCANA - DASAR SUKAN NEGARADasar Sukan Negara (DSN) telah menggariskan dua peranan utama Institut Pengajian Tinggi (IPT) iaitu untuk menggalakkan pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti sukan secara aktif dan menyediakan peluang belajar kepada atlet sukan di Universiti. Kedua-dua peranan ini bertanggungjawab memberi garis panduan dalam usaha penyelarasan keseimbangan dan kesinambungan prestasi akademik dan pencapaian dalam bidang sukan di IPT. Ramai yang berpendapat bahawa kecemerlangan sukan akan berkubur sebaik sahaja pelajar-pelajar menjejakkan kaki ke Institusi Pengajian Tinggi. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku jika langkah-langkah pendekatan yang betul dilakukan.

Bagi tujuan ini Kementerian Pengajian Tinggi akan memainkan peranan secara khusus dalam memastikan pelajar IPT yang bergiat dalam sukan dijaga kebajikannya dan dapat terus bergerak secara aktif tanpa mengabaikan pembangunan akademik pelajar. IPT yang merangkumi Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS), Politeknik dan Kolej Komuniti akan bekerjasama secara bersepadu dengan Majlis-majlis Sukan IPT iaitu Majlis Sukan Universiti-Universiti Malaysia (MASUM), Majlis Sukan IPTS Malaysia (MASISWA), Majlis Sukan Politeknik (MSP) dan Majlis Sukan Kolej Komuniti (MASKOM) untuk memastikan program-program pembudayaan sukan di IPT berjalan lancar seperti mana dirancang.

Perkara ini selaras dengan DSN yang dibentuk supaya semua pihak termasuk IPT dapat merancang, melaksana, membangun dan membudayakan sukan di IPT serta meneruskan program pembangunan sukan. Seterusnya menyediakan program sukan yang mencukupi, melatih dan melahirkan pakar-pakar sains sukan serta mengadakan kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan, swasta, persatuan sukan dan badan-badan sukan universiti antarabangsa. DPSIPT pula diwujudkan bagi merealisasikan hasrat Kerajaan untuk terus membangunkan sukan di IPT berdasarkan semangat DSN untuk memberi ruang kepada IPT untuk berada di persada utama dalam gerakan pembangunan sukan negara.

Sukan adalah penting di peringkat IPT kerana dapat melahirkan generasi profesional baru yang dapat memberi sumbangan besar kepada pembangunan sahsiah negara, melahirkan generasi yang berfikiran matang dan mempunyai asas pendidikan yang cemerlang serta daya tahan fizikal dan mental yang kuat.


Menyedari kepentingan sukan di kalangan warga IPT, satu dasar yang khusus perlu diadakan dan matlamat Dasar Pembangunan Sukan Institusi Pengajian Tinggi (DPSIPT) ialah untuk menjadikan IPT sebagai pemangkin kepada kecemerlangan sukan negara serta mewujudkan budaya bersukan di IPT ke arah memperkasakan modal insan yang seimbang dan berkualiti dari segi akademik dan sukan. Seterusnya dapat melahirkan "The Thinking Athletes" atau Atlet Intelek di kalangan ahli-ahli sukan pelajar dengan mensasarkan sekurang-kurangnya 30 peratus atlet negara terdiri daripada atlet IPT. Bagi memastikan agenda-agenda sukan di IPT berjalan lancar, Kementerian Pengajian Tinggi telah mewujudkan bahagian dan unit yang bertanggungjawab terhadap sukan. Organisasi sukan di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi adalah:

1. Bahagian Sukan KPT
-yang bertanggungjawab merangka dan melaksana dasar sukan Kementerian, merancang pembangunan prasarana sukan, pengurusan sukan prestasi tinggi, sukan teras dan sukan massa. Bahagian ini juga bertanggungjawab menguruskan biasiswa sukan.

2. Unit Sukan, Jabatan Pengajian Tinggi
-menjadi organisasi penyelaras pelaksanaan program sukan di peringkat IPTA dan IPTS.

3. Unit Sukan, Jabatan Pengajian Politeknik
-menjadi organisasi penyelaras pelaksanaan program sukan di peringkat Politeknik.

4. Unit Sukan, Jabatan Pengajian Kolej Komuniti
-menjadi organisasi penyelaras pelaksanaan program sukan di peringkat Kolej Komuniti.


Sementara itu "The Thinking Athletes" iaitu atlet Intelek yang berwawasan adalah satu generasi baru yang mahu dibentuk bagi melahirkan satu generasi yang mempunyai kebolehan dalam bidang sukan dan mempunyai ciri-ciri keperibadian yang tinggi. Tujuan "The Thinking Athletes" adalah untuk mewujudkan satu fenomena bahawa sukan itu boleh dijadikan sebagai kerjaya yang mampu menjamin masa depan dan akan mengikis tanggapan bahawa IPT adalah kubur atlet untuk terus aktif bersukan. "The Thinking Athletes" juga bermaksud keupayaan atlet menggunakan ilmu pengetahuan yang diperolehi semasa di IPT untuk membantu meningkatkan pencapaian sukan yang diceburi ke tahap tertinggi dan kebolehpasaran yang terserlah apabila memasuki pasaran kerjaya. Objektif konsep ini adalah bertujuan:

- membentuk atlet yang sentiasa berusaha meningkatkan pencapaian, menggunakan aspek kognitif (keupayaan berfikir), mampu menganalisa, kreatif dan membuat perancangan sendiri.

- meningkatkan pencapaian sukan negara apabila ramai yang sentiasa mempunyai motivasi untuk lebih berjaya.

- menjadikan sukan sebagai kerjaya yang mampu menjamin masa depan dan atlet lepasan IPT akan lebih diberi perhatian oleh majikan apabila memasuki pasaran kerjaya.

Untuk tujuan itu golongan sasaran adalah merupakan atlet pelajar. Ini kerana atlet pelajar lebih mudah untuk diterapkan dengan konsep ini kerana mereka merupakan kelompok pelajar yang mempunyai bakat dan potensi sukan dan kelayakan akademik yang baik. Ini kerana mereka mempunyai asas yang baik dalam proses pembelajaran daripada atlet pelajar yang lebih banyak menumpukan sukan yang diceburi dan pelajar lebih matang dari segi pembahagian masa dan dalam membuat keputusan. IPT perlu menggilap atlet berpotensi besar, tenaga pengajar dan kakitangan di IPT, tetapi lebih memberikan tumpuan kepada para pelajar dan atlet.

Kekuatan fizikal dan mental perlulah diseimbangkan bagi melahirkan atlet pelajar untuk berjaya dalam bidang masing-masing. "The Thinking Athletes" akan membantu dan membimbing atlet pelajar dalam membentuk kekuatan diri, semangat juang dan dalam membuat pelan perancangan yang strategik.

Konsep ini akan mula dipraktikkan pada pelajar semasa mereka berada di IPT, tetapi digunakan segala ilmu itu sepanjang masa. IPT akan memainkan peranan yang penting dalam memupuk dan memberi pendedahan berterusan kepada atlet mengenai kepentingan aspek "The Thinking Athletes" yang berguna untuk masa depan mereka. Dengan adanya kerjasama daripada Kementerian Pelajaran, Kementerian Belia dan Sukan, Kementierian Pengajian Tinggi, IPT-IPT, Majlis-majlis Sukan di IPT, Majlis Sukan Negara (MSN), Institu Sukan Negara (ISN) dan Majlis Olimpik Malaysia (MOM) konsep ini dapat dijalankan dengan berkesan.

Selain itu beberapa seminar, bengkel dan latihan akan diadakn bagi meningkatkan lagi kemahiran atlet pelajar. Mereka akan dilatih dan diajar di bidang yang digemari untuk digunakan apabila menempuh alam pekerjaan. Di dalam sukan amat luas pekerjaan yang ada seperti dalam bidang sains sukan, pengurusan sukan, kejurulatihan, pegawai sukan, penyelidik sukan, pakar fisioterapi, penganalisa sukan dan pakar dietetik. Tujuan "The Thinking Athletes" adalah untuk menghasilkan satu golongan ataupun generasi baru yang mahir dalam bidang sukan yang boleh diketengahkan ke peringkat antarabangsa dan dapat membantu menaikkan imej sukan negara.

Dengan pelaksanaan aspek-aspek yang dinyatakan diatas, objektif "the Thinking Athletes" iaitu untuk mewujudkan nilai kebolehpasaran yang tinggi bagi atlet-atlet IPT di pasaran domestik dan anatarabangsa serta menepati sasaran dan unjuran bagi mencapai 30 peratus atlet kebangsaan yang mewakili negara terdiri daripada pelajar-pelajar IPT akan tercapai.

Bagi merealisasikan matlamat DPSIPT, Kementerian Pengajian Tinggi telah merangka 7 program teras utama yang akan diberi tumpuan dalam usaha memartabatkan sukan di IPT ke tahap yang lebih tinggi dengan melahirkan "The Thinking Athletes" iaitu:

1. Program Pembudayaan Sukan
2. Program Pembangunan Infrastruktur Sukan
3. Program Pembangunan Pusat Kecemerlangan Sukan
4. Skim Kecemerlangan/Kebajikan, Insentif dan Penyelidikan Sukan (SKIPS)
5. Program Pembangunan Akdemik Atlet
6. Program Pembangunan Pengajian Sukan di IPT
7. Program Promosi dan Jaringan Kerja

Kesimpulannya DPSIPT bukan sahaja bertujuan melahirkan atlet untuk IPT dan negara bahkan menjadikan pembangunan sukan dan akademik di IPT sebagai penjana dalam melahirkan modal insan dan profesion atau produk "The Thinking Athletes" yang mempunyai nilai pasaran serta dapat dikomersilkan di dalam negara dan antarabangsa. Dengan adanya DPSIPT, segala tanggapan umum bahawa IPT sebagai kubur kepada atlet dapat ditepis dan DPSIPT dapat menjaga kebajikan dan mengembangkan lagi bakat atlet IPT hingga dapat melahirkan "The Thinking Athletes" yang membanggakan.

Perancangan yang jitu dan implementasi yang tepat mampu memberikan impak yang mendalam dan berkesan dalam meyakinkan pelbagai pihak bahawa sukan mampu dan terbukti telah melahirkan atlet-atlet serta warganegara yang berupaya memacu Malaysia ke arah sebuah negara yang cemerlang dan gemilang dan matlamat mensasarkan sekurang-kurangnya 30 peratus atlet negara datang dari atlet pelajar dapat direalisasikan.


No comments:

Post a Comment

your comments is valuable..